Narkose og sedasjon kan hjelpe pasienter med tannlegeskrekk - Narkose tannlege

Har du tannlegeskrekk? Da kan tannbehandling under narkose være et bra alternativ for deg.

Hva er narkose?

Narkose er en medisinsk tilstand som induseres for å redusere smerte og bevissthet under medisinske prosedyrer. Det kan oppnås ved bruk av ulike medikamenter som midlertidig undertrykker pasientens nervesystem. Narkose kan være generell, der pasienten er fullstendig bevisstløs, eller lokal/regional, der kun spesifikke områder bedøves for å lindre smerte. Formålet er å sikre pasientens komfort og sikkerhet under operasjoner eller behandlinger.

Tannbehandling i narkose

Narkose er ofte brukt innenfor tannbehandling. To vanlige metoder er lokalbedøvelse og sedasjon. Generell anestesi brukes sjelden og gjør pasienten bevisstløs.

Tannlegen vil tilpasse narkosemetoden etter pasientens behov og behandlingskrav.

narkose tannlege

Når brukes narkose hos tannlegen?

Narkose brukes hos tannlegen når pasienter opplever betydelig angst, smerte, eller ubehag under tannbehandlingen. Dette kan være omfattende kirurgiske inngrep som visdomstannfjerning, rotfyllinger, eller tannekstraksjoner. 

Narkose kan også være aktuelt for pasienter med medisinske tilstander som gjør det vanskelig å motta konvensjonell tannbehandling.

Formålet med narkose er å sikre pasientens komfort og samtidig muliggjøre effektiv utførelse. Valget av narkosemetode avhenger av pasientens behov og tannlegens anbefalinger.

Hvilken behandling er riktig for meg?

Det finnes flere typer bedøvelser, og din tannlege vil gi deg en anbefaling. Våre kvalifiserte tannleger kan hjelpe deg med å velge hvilket medikament som er riktig for din tannbehandling.

Den typen bedøvelse din tannlege vil foreslå, vil være basert på prosedyren og medisinsk historikk, samt dine egne preferanser. Lengre prosedyrer, og mer invasive typer oral kirurgi, er egnet for tyngre bedøvelse for å holde deg rolig og komfortabel under prosedyren. 

Mindre tidkrevende prosedyrer, som å fylle et hulrom med enkel fylling, krever kun lokalbedøvelse som dekker en liten del av munnen. Med denne er man i en våken tilstand. Din medisinske historie påvirker også ditt valg av bedøvelsesmiddel. 

Noen bedøvelsesmidler kan ha uønskede bivirkninger for personer med visse medisinske tilstander, spesielt hvis du er gravid, lider av blodtrykksproblemer eller har hatt problemer med stoffmisbruk.

Hovedtyper av tannbedøvelse er lokalbedøvelse, sedasjon og generell anestesi.

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse tjener til å bedøve en liten munnregion uten at du sovner. 

Din tannlege kan bruke lokalbedøvelse for å fylle et hulrom, for å utføre en rotkanal eller for å sette inn sting.

Lokalbedøvelse inkluderer geléer, sprayer og salver som påføres direkte på overflaten av det aktuelle behandlingsområdet.

Lokalbedøvelse kan også injiseres i nærheten av behandlingsområdet, og det kombineres ofte med et annet stoff, som epinefrin, for å forhindre at bedøvelsesmidlet sprer seg til andre deler av kroppen.

De fleste har ingen varige bivirkninger fra lokalbedøvelse. 

Personer med blodtrykksforstyrrelser og gravide bør konsultere med din tannlege i forkant av behandling for å sikre at bedøvelsesmidlet ikke øker helserisikoen.

Sedasjon

Dental sedasjon er et bredt begrep som refererer til stoffer som gir en beroligende effekt i hele kroppen under tannprosedyren.

Ved sedasjon vil du sannsynligvis kunne svare når din tannlege stiller deg et spørsmål, siden du er i en “våken tilstand”, men du vil ikke kunne huske mye av prosedyren når den er over.

Behandlingen administreres ofte ved å inhalere lystgass, eller “lattergass”. Du kan også få sedasjon med en pille eller intravenøs injeksjon.

Noen bivirkninger er mulig fra sedasjon – de inkluderer kvalme, svimmelhet og hodepine. 

Personer med høyt blodtrykk, søvnapné, rusmiddelforstyrrelser og gravide kvinner bør opplyse om disse tilstandene før de gjennomgår behandlingen.

Sedasjon kan hjelpe deg roe ned

Generell anestesi

Generell anestesi refererer til et bedøvelsesmiddel som gjør deg helt bevisstløs, alstå en “full narkose”. Du kan trenge dette for lange prosedyrer, eller veldig alvorlig oral kirurgi.

Du kan gjennomgå denne typen narkose enten gjennom IV-injeksjon, eller ved å puste inn en bedøvelsesgass. Selv om anestien kan være ideelt for visse tannbehandlinger, kan det også ha mer alvorlige bivirkninger enn lokalbedøvelse eller sedasjon. Snakk med din tannlege hvis du har noen risikofaktorer, som inkluderer høyt blodtrykk, blødningsproblemer, graviditet, kols og andre forhold som kan påvirke blodtrykk, pust eller nervesystemet.

Tannlegeskrekk og narkose

Tannlegeskrekk, eller odontofobi, kan være en alvorlig hindring for mange mennesker som trenger tannbehandling. For de som lider av intens tannlegeskrekk, kan narkose være en livreddende løsning.

Narkose gir pasienten muligheten til å gjennomgå nødvendig tannbehandling mens de er dypt avslappet eller bevisstløs, og dermed unngå ubehag og angst. Denne tilnærmingen har hjulpet utallige individer med å overvinne sin frykt for tannlegen og opprettholde god oral helse.

Tannlegebehandling under sedasjon

Tannlegebehandling under sedasjon er en metode som gir pasienter muligheten til å oppleve en dyp avslapning. Sedasjon administreres vanligvis gjennom medikamenter som tas oralt eller intravenøst for å indusere en tilstand av ro og komfort. Pasienten forblir våken, men er mindre engstelig og mer avslappet.

Anestesi kan brukes ved alvorlig tannlegeskrekk

Personer med ekstrem tannlegeskrekk kan få generell anestesi, som gjør dem bevisstløse gjennom hele inngrepet. Dette tillater tannlegen å utføre behandlingen grundig. Mens denne metoden innebærer ekstra risiko og kostnader, kan det være den eneste løsningen for de som ikke klarer å motta tannbehandling på annen måte.

Men; det kan være flere grunner til at pasienter ikke klarer å la seg behandles mens de er våken

For noen kan tannbehandlingen fremkalle sterke følelser av angst eller ubehag, noe som kan gjøre det vanskelig å sitte stille i tannlegestolen. 

Andre kan ha en lav smerteterskel som gjør behandlingen smertefull, selv med lokalbedøvelse. Noen kan også ha sykdommer eller tilstander som krever spesiell omsorg eller tannbehandling under narkose for å føle seg trygg. 

Uansett årsak er det viktig å nevne dette for å finne den mest hensiktsmessige behandlingsmetoden for å sikre pasientens komfort og oral helse.

3 fordeler med narkose

1. Smertefrihet og reduksjon av angst:
Dette gjør at pasienter kan gjennomgå nødvendige tannbehandlinger uten ubehag eller frykt.

2. Tillater tannlegen å arbeide mer effektivt:
Pasienten er rolig og beveger seg minimalt. Dette resulterer i grundigere behandling og bedre resultat.

3. Hjelper de med annlegeskrekk eller spesielle medisinske behov:
Narkose kan være avgjørende for å opprettholde god munnhelse for personer som ikke kan få vanlig tannbehandling.

Mulige komplikasjoner og bivirkninger etter narkose

Komplikasjoner og bivirkninger etter narkose kan inkludere kvalme, oppkast, forvirring, hodepine og sår hals.

Noen pasienter kan oppleve allergiske reaksjoner på anestesimedisiner. Risikoen for komplikasjoner øker for personer med underliggende helseproblemer.

Generell anestesi kan påvirke kroppens funksjoner som blodtrykk og pust, og det er derfor nødvendig med nøye overvåking. Det er sjelden, men i noen tilfeller kan det oppstå mer alvorlige komplikasjoner.

Etter behandling med narkose, burde man ikke kjøre bil på minst 24 timer. Generelt er det anbefalt å slappe av resten av dagen, og få andre til å kjøre bil for deg. Våre tannleger vil gi deg informasjon om hva du kan og ikke kan gjøre etter narkosebehandling.

Hva koster narkose hos tannlegen?

Kostnaden for narkose hos tannlegen varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor du bor, typen narkose som brukes, og omfanget av tannbehandlingen. Priser kan variere mellom tannlegepraksiser og klinikker. Det beste rådet er å kontakte din lokale tannlege eller tannlegesenter for å få en nøyaktig prisvurdering basert på din spesifikke situasjon og behandlingsbehov for tannbehandling i narkose. Noen ganger kan også forsikring og Helfo dekke en del av kostnadene, så det er lurt å undersøke dette også.

Du kan finne en oversikt over prisene på vårt tannlegesenter her. Merk at priser kan endre seg og avhenger av din situasjon. Besøk også Helfo sine sider her.

Er du interessert i tannbehandling hos oss?

Bestill time / konsultasjon her

Fyll ut skjema så vil en av våre medarbeidere kontakte deg for å sette deg opp din time!

FAQ

Spørsmål og svar på narkose.

Anestesibehandlingen hos tannlegen utføres vanligvis av en kvalifisert anestesilege eller en spesialtrent anestesisykepleier. De evaluerer pasientens medisinske historie, bestemmer den mest passende anestesimetoden, og administrerer deretter nødvendige medikamenter for å oppnå ønsket grad av bedøvelse eller sedasjon.

Diskusjon med tannlege og anestesilege er viktig for å velge riktig tilnærming bedøvelse og behandling.

Det er svært uvanlig å våkne under narkosebehandling når den administreres riktig av kvalifiserte aneste. Det overvåkes nøye av en anestesilege eller team, og medikamentene doseres presist for å opprettholde pasientens bevisstløshet og smertefrihet gjennom hele inngrepet. Imidlertid er det ekstremt sjeldne tilfeller av såkalt “gjennomgående narkose,” hvor pasienter kan oppleve fragmenterte bevissthetsperioder under operasjonen.

Vanligvis bør du unngå å spise eller drikke i de timer før en planlagt narkose. Dette er en viktig sikkerhetsforanstaltning for å forhindre kvalme og oppkast under eller etter inngrepet. Tannlegen eller anestesilegen vil gi deg spesifikke retningslinjer om faste, vanligvis å unngå mat og drikke i minst 6-8 timer før narkosen. Det er viktig å følge disse instruksjonene nøye for å sikre at narkosen går så smidig som mulig. Dette er for din sikkerhet under tannbehandling i narkose.

Behandlinger under narkose er generelt trygge når de utføres av kvalifiserte helsepersonell. Imidlertid er det alltid en viss risiko, spesielt ved bruk av generell anestesi. Risikoen kan være knyttet til medisinske tilstander, allergier eller uforutsette komplikasjoner.

Det er viktig å diskutere alle bekymringer med tannlegen og anestesilegen før behandlingen for å forstå risikoen og ta informerte beslutninger. Samtidig er slike inngrep nødvendige for mange pasienter, og risikoen er vanligvis minimal sammenlignet med fordelene ved å opprettholde oral helse.

Utvalgte artikler

TMD/Kjeveledd

TMD/Kjeveledd

TMD / Kjeveledd Det temporomandibulære (tem-puh-roe-man-DIB-u-lur) leddet (TMJ) fungerer som et glidende hengsel, og kobler kjevebenet til skallen. Du har ett ledd på hver side av kjeven. TMJ-lidelser – en type temporomandibulær

Les mer»

Mer å lese

Sjekk ut artikler fra vår blogg

Ingen flere innlegg å vise