All on 4

All-on-4 Tannimplanat

Erstatt tennene dine med bare fire implantater.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

All On 4

 All On 4

På overflaten kan det å skape hvite tenner, eller til og med helt nye tenner generelt, ikke virke som noe veldig komplisert. Likevel krever kosmetisk tannbehandling et godt øye, en grundig forståelse av dental anatomi, og beherskelse av dentale materialer. Utover det må tannlegen kunne kommunisere hans eller hennes visjon til en laboratorium tekniker, en sentral aktør i realiseringen ved make-over av ens smil.

Xfacton

Hva er All-on-4?

All-on-4 er en tannimplantatteknikk hvor det øvre eller nedre tannsettet erstattes med kun fire implantater. Disse fire implantatene fungerer som en støttemekanisme for plassering av et nytt sett med faste tenner. Med denne tannimplantatprosedyren vippes de bakre implantatene 45° mot baksiden av munnen og plasseres i den fremre overkjeven, et område av kjeven med høyere bentetthet. Sammenlignet med andre implantatmetoder krever ikke All-on-4 samme bentetthet for å sikre implantatet.

Historien til All-on-4 teknikken

Mens ideen om å ha et fullt sett med tenner, støttet av bare noen få implantatfester, ikke var ny, var konseptet med å ta i bruk en 45° vinkel for de bakre implantatene det som førte til utviklingen av All-on-4™.

Det var professor Paulo Malo, fra Portugal, sammen med implantatprodusenten Nobel Biocare som var blant de første til å anerkjenne de potensielle behandlingsfordelene og kostnadseffektiviteten til teknikken.

På 1990-tallet utførte professor Paulo Malo, og støttet økonomisk av Nobel Biocare, en serie studier for å fastslå effektiviteten til denne nye og innovative tilnærmingen. I 1998 behandlet professor Paulo Malo den første pasienten noensinne med All-on-4 teknikken.

I dag er teknikken allment anerkjent som det overlegne behandlingsalternativet for en fullbuet tannerstatning.

I mellomtiden har professor Paulo Malo blitt en verdenskjent ekspert på avansert oral rehabilitering. Han fant opp flere andre teknikker for å hjelpe pasienter med komplekse gjenopprettende tilfeller.

I tillegg skrev professor Paulo Malo en rekke ledende bøker innen gjenopprettende tannbehandling, ga ut flere vitenskapelige publikasjoner og holdt foredrag over hele verden om oral rehabilitering.

På bakgrunn av disse prestasjonene opprettet professor Paulo Malo “Malo Clinic Education” i Lisboa, Portugal. Her trente han opp andre tannlege som var ivrige etter å utvikle sin ekspertise innen All-On-4™ tannbehandling.

Malo-klinikken er et av stedene vår egen tannimplantatekspert, Dr Theo Spyrakis, har vært til for å fremme sin kunnskap, konsepter og case-erfaring med All-On-4™ teknikken.

Konvensjonelle tannimplantater vs. All-on-4

Selve tannimplantatet er en liten titanskrue som er plassert i kjevebenet, og deretter støtter enten en enkelt tann eller en tannbro. Titanimplantatet danner grunnlaget som erstatningstennene festes med.

For den konvensjonelle tannimplantatprosedyren krevde en full buerehabilitering 6-8 implantater for å støtte en full fast bro.

Omvendt, med bare to implantater plassert foran munnen og to vinklede implantater plassert på baksiden, er det bare fire implantater som trengs for å gi støtte til hele buen.

Hovedbegrensningen for den konvensjonelle metoden for erstatning av helbuetenner oppstår når de bakre implantatene skrus inn i områder med redusert bentetthet. Innføringen av det 45° vinklede implantatet betydde at benmangelfulle områder i kjeven kunne unngås.

Den mindre invasive naturen til All on 4™ betyr også at helbredelses- og rehabiliteringsprosessen er betydelig kortere, og siden færre implantatfester brukes, er det mer fleksibilitet til å designe og tilpasse de optimale erstatningstennene.

Muntlige beinhelseproblemer

All-on-4 teknikken har gitt pasienter med orale beinhelseproblemer et bedre valg. Tidligere var mangel på overkjeveben (ofte forårsaket av bihuleproblemer eller bentap) et stort problem for implantatkandidater, og krevde ofte beintransplantasjon for å bygge kjeven opp nok til å støtte de 6-8 implantatene de gamle metodene krevde .

Nå er ikke dette like nødvendig. Det er gode nyheter for pasienter med osteoporose eller mangel på kjeveben.

For pasienter som lider av osteoporose, tror de ofte at de ikke er kandidater for tannimplantater på grunn av deres dårlige benkvalitet. Og tidligere var det definitivt sant. Men fordi All-on-4™ eliminerer behovet for beintransplantasjon, kan pasienter som lider av osteoporose vanligvis ha All-on-4 prosedyren.

Det samme gjelder for pasienter som har sterkt resorberte overkjever. Zygomatic-implantater er et flott alternativ. Disse lengre implantatene forankrer til undersiden av kinnbeina gjennom sinusrommet, og omgår behovet for å stole på kjevebenet som eneste støttekilde.

Disse innovative alternativene kan typisk omgå behovet for invasive beintransplantasjonsprosedyrer sammen.

Tannbehandling mens du sover

Søvn tannbehandling er ideell for pasienter som er engstelige for å ha en kirurgisk behandling.

Sleep Dentistry er bruk av IV-sedasjon administrert og overvåket av en kvalifisert og erfaren lege. En unik kombinasjon av medikamenter brukes intravenøst for å skape en beroligende, avslappet drømmelignende tilstand for hele prosedyren.

Les mer om narkose her.

Er du interessert i tannbehandling hos oss?

Bestill time / konsultasjon her

Fyll ut skjema så vil en av våre medarbeidere kontakte deg for å sette deg opp din time!

FAQ

Spørsmål og svar om All-on-4

All-on-4 implantater er et permanent sett med tenner som ser ut og føles som naturlige tenner. De er også:

  • Permanente tenner som børstes og renses som naturlige tenner

  • Må ikke tas ut

  • Trenger ikke lim

  • Er komfortable fordi de ikke presser ned på tannkjøttet

  • Lar deg oppleve det varme og kalde i maten din, samt smaken

  • Lar deg bite med økt kraft (opptil 70 % mer), slik at du kan spise alle favorittmatene dine igjen

  • Forhindre benforringelse

  • Gjenopprett ansiktstrekkene dine.

All-on-4 tannimplantatteknikken bruker bare fire implantater per bue, mens tradisjonelle implantater bruker alt fra seks til åtte implantater, eller mer, i hver bue. Implantatene til All-on-4-prosedyren er også plassert i en vinkel, noe som gir økt kontakt ved å bruke den naturlige støtten til beinet ditt. I tillegg krever All-on-4-prosedyren ingen beintransplantasjon for de fleste pasienter, noe som er vanlig ved tradisjonelle implantatprosedyrer. Derfor sparer All-on-4 tannimplantater tid, penger og ubehag.

Operasjonen tar ca. 4 timer per bue.

Publiserte studier viser en suksessrate på 98 % ved bruk av All-on-4 tannimplantater. Det er veldig viktig å holde tritt med regelmessige besøk til tannpleieren for å holde området rundt implantatene rent og sykdomsfritt. Dessuten er røyking en viktig faktor i svikt i alle tannimplantater.

Den ideelle kandidaten for All-on-4 tannimplantatprosedyren er noen som bruker proteser eller som vil trenge proteser i fremtiden. Alder spiller ingen rolle, men tannimplantatkandidater bør ha god helse. Ikke-røykere og personer med god helse er de beste kandidatene.

Utvalgte artikler

Edge Bonding

Edge Bonding

Edge Bonding Gnisser du tenner? Har du skade på noen av tennene i front? Har du noen gang hakket en tann og følt deg så flau over utseendet ditt at hånden

Les mer»

Mer å lese

Sjekk ut artikler fra vår blogg

Consultation phase with a dentist, the crafting of veneers by a dental technician, and the final application of the veneers to a patient’s teeth

Choosing and Caring for Veneers

If you’re seeking to improve your smile’s appearance, veneers could be the answer. This article cuts through the complexities, offering you a direct insight into the role veneers play in

Les mer»
Ingen flere innlegg å vise